Regulamin

Wróć do strony głównej

regulamin domu gościnnego OSKAR

 

1.  Najmujący pokój/apartament Gość zobowiązany jest do okazania  dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 

 

2. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

 

3. W przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu przez gościa zadatek/opłata nie są zwracane.

 

4. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

 

5. Najmujący Gość nie może przekazywać pokoju/apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

 

6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju/apartamencie w godzinach od 10.00 do 21.00.

 

7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju/apartamencie Gościa po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój/apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju.

 

8. Na terenie obiektu, w pokojach oraz apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palić można wyłącznie na balkonach i tarasach.

 

9. Zabrania się rozpalania grilla oraz smażenia ryby na terenie całego ośrodka.

 

10. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego, uprasza się o zachowanie, aby nie zakłócało ono spokoju innych osób.

 

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia

i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 

12. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich u właściciela, co umożliwi reakcję.

 

13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju/apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.  W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 

14. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.
Przed opuszczeniem terenu obiektu, gość zobowiązany jest do uregulowania należności za ewentualne szkody i zniszczenia. 


 

 

Nasz Adres:
 

Dom gościnny "OSKAR"

ul. Mickiewicza 22

72-346 pobierowo

Proudly created with webwavecms.com